Pomiary oświetlenia w Warszawie i okolicy.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru oświetlenia? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary oświetlenia w Warszawie i okolicach.

Wykonujemy:

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

To nie tylko pomiary na stanowiskach pracy biurowej czyli przy komputerze, ale również pomiary na stanowiskach takich jak: mechanik czy fryzjer itp.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

W budynkach, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne, mierzymy natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

Pomiary oświetlenia ogólnego np. w przedszkolu

Wykonujemy najczęściej w szkołach, przedszkolach, żłobkach, punktach opieki nad dziećmi, salach konferencyjnych, magazynach czy urzędach państwowych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów oświetlenia.

Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów oświetlenia, świadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Sanepid Logo
Sanepid
Państwowa Inspekcja Pracy Logo
Państwową Inspekcję Pracy
Państwowa Straż Pożarna Logo
Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić pomiar oświetlenia?

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz tego samego dnia!

Dlaczego pomiary oświetlenia są tak ważne?

Nasz rytm dobowy jest ściśle związany ze wschodami i zachodami słońca. To właśnie światło dyktuje nam, kiedy mamy być aktywni, a kiedy potrzebny jest nam odpoczynek. Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy człowiek odkrył inne, sztuczne źródła światła. Oświetlenie elektryczne uniezależniło nas od aktywności naszego słońca, lecz ma to także swoje wady. Jedną z nich jest przebywanie w pomieszczeniach, które nie są wystarczająco mocno oświetlone. Pozornie jest to tylko trochę bardziej zaciemnione pomieszczenie, lecz nasz organizm reaguje na mniejszy poziom światła bardzo czule. Chodzi o to, że gdy przebywamy w źle oświetlonym pomieszczeniu, to nasz organizm zaczyna wytwarzać melaninę, czyli hormon snu, co zaczyna zaburzać nasz naturalny dobowy rytm. Gdzie powinniśmy regularnie wykonywać pomiary oświetlenia i dlaczego są one tak ważne?

Pomiary oświetlenia powinny być wykonywane w każdym miejscu pracy czy nauki.

Pomiary oświetlenia są niezmiernie ważne, ponieważ poziom naświetlenia realnie wpływa na jakość pracy i nauki. Miejscami, w których powinny być regularnie wykonywane pomiary oświetlenia, są:
 • żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie, pracownie dydaktyczne,
 • przemysłowe i rzemieślnicze zakłady pracy,
 • fabryki, sklepy, galerie handlowe,
 • restauracje, bary, czy pizzerie,
 • muzea, kina, teatry, hotele, baseny, hale sportowe, pływalnie, siłownie, parkingi,
 • biurowce, urzędy i budynki rządowe.
Odpowiedni poziom oświetlenie nie tylko przyczynia się do lepszych efektów pracy i nauki, ale realnie wpływa na atmosferę i samopoczucie osób przebywających w tych budynkach.

Regularne pomiary oświetlenia to wygoda, komfort i bezpieczeństwo.

Przepisy BHP nie mówią, jak często powinny być wykonywane pomiary oświetlenia, ale przyjmuje się, że pomiary wykonujemy zawsze po remontach, wymianie okien, czy oświetlenia. Szczególnie ważne jest dokonanie pomiarów przy wymianie oświetlenia z jarzeniowego na energooszczędne. Dokonujemy go także zawsze wtedy, gdy ktoś z pracowników czy uczniów zgłosi, że jego zdaniem światło w danym pomieszczeniu nie jest odpowiednio mocne. Warto dodać, że samo badanie natężenia światła jest procedurą krótką, a jego koszty uzależnione są w głównej mierze od tego, ile pomieszczeń danego typu chcemy sprawdzić. Badanie takie przeprowadza się urządzeniem zwanym luksomierzem. Wbrew pozorom pomiar oświetlenia jest jedną z kluczowych spraw, które wpływają na jakość pracy pracowników, czy wyniki nauki uczniów. Słabo doświetlone pomieszczenie sprawiają, że stajemy się bardziej ospali i senni, co w znaczącym stopniu przyczynia się do pogorszenia efektów pracy. Z tego powodu regularne pomiary oświetlenia, nie tylko przyniosą korzyści firmie, ale także pracownicy będą chętniej pracowali na stanowiskach pracy, które są dobrze i odpowiednio doświetlone. Pomiary oświetlenia warszawa, to profesjonalnie przeprowadzone badanie natężenia światła, które realnie przełoży się na jakość pracy i nauki w danych pomieszczeniach.

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia:

Nie ma przepisów, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, jednak zaleca się, aby były one wykonane zawsze po modernizacji oświetlenia, remontach budynków i wymianie oświetlenia, utworzeniu nowego stanowiska pracy, uskarżaniu się pracowników na słabe warunki oświetleniowe itd.
 1. rodzaj pomiaru jaki ma zostać wykonany (ogólny/na stanowisku pracy/awaryjny)
 2. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń / stanowisk pracy / długość drogi ewakuacyjnej
 3. lokalizację budynku lub budynków
Pomiary powinny być wykonana w pomieszczeniach, w których na stałe lub czasowo przebywają ludzie, na stanowiskach pracy w biurach oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej czyli:
 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej,
 • miejsca użyteczności publicznej: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi,
 • sklepy, galerie handlowe, domy towarowe, powierzchnie handlowe, magazyny,
 • pomieszczenia edukacyjne: żłobki, przedszkola, kluby malucha, bawialnie, świetlice, szkoły,
 • szkoły, uczelnie wyższe - sale lekcyjne, hale sportowe, pomieszczenia socjalne, pracownie dydaktyczne i technicze, pomieszczenia socjalne,
 • hale sportowe, baseny, pływalnie, siłownie,
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej tj. szpitale, ośrodki zdrowia, ambulatoria,
 • strefy transportu np. porty lotnicze, dworce kolejowe,
 • biura, biurowce, urzędy.
Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkunaście minut, w przypadku bardziej złozonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia.
Podczas badania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oraz równomierności oświetlenia.
W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane firmy zlecającej pomiary,
 • dane fimry wykonującej pomiary,
 • wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane,
 • wyniki pomiarów,
 • dopuszczalne wartości,
 • wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm,
 • dane dot. urządzenia pomiarowego,
 • dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165